Nowy projekt ustawy o obronie ojczyzny przyjęty przez Radę Ministrów. Co się zmieni w wojskowości?

fot. unsplash.com

W dniu 22 lutego 2022 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obronie ojczyzny. Przewiduje ona m.in zwiększenie funduszy na wydatki obronne oraz możliwość finansowania zbrojeń spoza budżetu państwa. Wiele emocji budzi również zapis o dobrowolnej służbie zasadniczej.


Założenia nowej ustawy

Docelowo ma to być swego rodzaju fundament do rozwoju polskich sił wojskowych. Zmiana w sposobie finansowania ma również pomóc w zakupie lepszego sprzętu wojskowego. Celem ustawy jest również wzmocnienie granic państwa i ilości żołnierzy. Niespokojna sytuacja przy naszej wschodniej granicy pokazuje, że w obliczu ataku, możemy czuć się zagrożeni i ustawa ma pomóc zbudować solidne filary obronne. Tyle mówił na konferencji prasowej wicepremier Jarosław Kaczyński.

Dobrowolna służba wojskowa

Nowa ustawa ma również wprowadzić nowe pojęcie — dobrowolnej służby wojskowej. Jak opisuje to szef MON, każdy młody człowiek, który zdecyduje się na dobrowolne wstąpienie do wojska, może liczyć na liczne profity. Przede wszystkim będzie to miesięczne uposażenie w wysokości około 4 000 złotych brutto.

Dobrowolna służba będzie trwała 12 miesięcy, z czego pierwsze 28 dni żołnierze spędzą na szkoleniu podstawowym. Pozostałe 11 miesięcy to służba w wojsku. Co ważne, jeżeli po tym czasie żołnierz będzie chciał zostać w armii, nie będzie z tym problemu. Jeżeli nie, odchodzi do rezerwy. Jak wskazywał Mariusz Błaszczak, dzięki temu Polska zyska również świetnie wyszkolone rezerwy.