Ile zarabia żołnierz zawodowy? Przekonaj się czy warto iść do wojska!

fot. unsplash.com

W dzisiejszych czasach każdy liczy dochody z jeszcze większą uwagą. Wybierając swoją zawodową drogę, często wyznaczamy sobie pewien finansowy pułap, do którego chcemy dojść w swojej pracy. Przekonaj się, czy będąc żołnierzem zawodowym, spełnisz swoje aspiracje!

Ustawowe zapewnienia

Artykuł 430 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny, dokładnie wyznacza podstawowe uposażenie żołnierzy zawodowych. W skrócie, jest to wielokrotność kwoty bazowej ustalonej przez ustawę budżetową. Na rok 2022 wyznaczono 6 830,14 zł. Biorąc za pewnik rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 marca 2022 w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, najniższa stawka to 4 560 zł brutto. Czterogwiazdkowy generał może już liczyć na 17 750 zł brutto.

Dodatki do czasu służby

Zgodnie z obowiązującymi normami, podstawa uposażenia zmienia się wraz z przepracowanymi latami w wojsku. I tak po 3 latach służby może liczyć na dodatkowe 3 procent uposażenia zasadniczego. Po 6 latach, analogicznie 6 procent. 9 lat daje 9 procent więcej a 12 lat, analogicznie, 12 procent. 15 lat w służbie daje 15 procent więcej. Po tym czasie dodatek wzrasta proporcjonalnie każdego roku o dodatkowy 1 procent, jednak nie może być wyższy niż 35 procent.

Warto wspomnieć o dodatkach związanych z czynnościami wykonywanymi w wojsku. I tak dowódca batalionu otrzymuje 450 z brutto dodatkowo, a komendant szkoły podoficerskiej, 350 zł brutto. Co ciekawe, nobilitowani są również główni księgowi (dodatkowe 450 zł brutto) i dowódca kompanii (300 zł brutto). Aby poznać wszystkie dodatki, warto zajrzeć do ustawy o obronie Ojczyzny.