Trzynastki dla żołnierzy. Jak będzie to wyglądało w 2023 roku?

fot. unsplash.com

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie dodatkowych świadczeń dla żołnierzy poborowych, zwanego potocznie „trzynastką”. Na jakich zasadach będzie przyznawane to dodatkowe uposażenie roczne?

1/12 plus dodatki

Warunki i sposób naliczania wynagrodzeń reguluje Ustawa o Obronie Ojczyzny. Artykuł 442 tego dokumentu jasno zaznacza, na jakich zasadach następuje takie naliczenie oraz kto do niego jest upoważniony. Zgodnie z prawniczym żargonem, fachowo nazywa się „dodatkowym uposażeniem rocznym”.

Oblicza się go jako 1/12 uposażenia zasadniczego razem z dodatkami, które są przydzielane stale, w każdym miesiącu kalendarzowym. Przysługuje ona dla każdego żołnierza zawodowego, który jest obecny na służbie.

Dodatkowe uposażenie jest wydawane na podstawie decyzji dowódcy jednostki wojskowej. Za podstawę przyznania uposażenia bierze się decyzję a nie żadne inne dodatkowe opinie. Zatem to od dowódcy jednostki będzie tak naprawdę zależało, czy konkretny żołnierz dostanie „trzynastkę” czy też nie.

Komu nie przysługuje „trzynastka”?

Dodatkowe uposażenie roczne jest nadawane dla żołnierzy, którzy aktywnie pracują w swoim zawodzie. Z definicji więc nie podlegają wypłacie ci żołnierze, którzy mają nieusprawiedliwione nieobecności na służbie. Nie otrzyma jej więc taki funkcjonariusz, który jest nie stawił się na służbie przez okres dłuższy niż 2 dni robocze w ciągu konkretnego roku kalendarzowego.