Czy wiesz, od kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych?

fot. unsplash.com

Po II Wojnie Światowej temat Żołnierzy Wyklętych, z oczywistych względów był pomijany. Władze sowieckie nie pozwoliły na to, aby do opinii publicznej przedostały się, chociażby fragmenty z opozycyjnych działań żołnierzy AK. Wraz z nadejściem demokracji, sytuacja nieco się zmieniła. 

Temat tabu

Niestety, wraz z Armią Radziecką, przyszła cała narzucona ideologia oraz sztywne podziały, w których nie mieściła się działalność żołnierzy AK. Uważana była za niebezpieczną, wywrotową oraz zagrażającą nowemu ładowi społecznemu. O ile więc można było publicznie opowiadać o części zdarzeń z Powstania Warszawskiego, o tyle o Żołnierzach Wyklętych już nie.

Inicjatywa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Być może idea dnia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jeszcze długo pozostałaby tylko w fazie rozmów, gdyby nie działanie ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To właśnie z jego inicjatywy do sejmu wpłynął wniosek o ustanowienie takie dnia, jako czasu pamięci o zapomnianych żołnierzach walczących w imię wolnej Polski. 

I tak 3 lutego 2011 roku, Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta data nie jest przypadkowa, bo właśnie w tym dniu w 1951 roku wykonano wyrok śmierci na kierowniku ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, Łukaszu Cieplińskim.  Samo święto ma być również sposobem zadośćuczynienia za lata milczenia o tych wydarzeniach, jakie nastąpiły po roku 1989. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przybiera najróżniejsze formy, od wystaw, przez publikacje, na wystąpieniach kończąc. Każda forma aktywności jest dobra, w imię przekazywania prawdy o wydarzeniach z tamtego okresu.