Całe życie poświęcone wiernej służbie Ojczyźnie – mjr Hieronim Dekutowski

fot. unsplash.com

Miłość do ojczyzny oraz patriotyczne wartości były dla niego ważne od najmłodszych lat. Patrząc na jego życie, widzimy odważnego i nieustraszonego żołnierza, który dobro swojego kraju zawsze stawiał na pierwszym miejscu. 

Tak to się zaczęło

mjr Hieronim Dekutowski urodził się 24 IX 1918 roku, w małej miejscowości koło Tarnobrzegu. Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum, prócz tego był czynnym harcerzem oraz członkiem Sodalicji Mariańskiej. Wnioskując z najwyższych stopni, ukończył z wyróżnieniem również Szkołę Podchorążych Piechoty w Dundee w Szkocji. Do wojska zaciągnął się na ochotnika, jak tylko wybuchła II Wojna Światowa. 

Jego działalność wojskowa mogłaby posłużyć za doskonały film akcji. Od 1939 roku przydzielono go do I Brygady Strzelców. W 1943 podczas nocnej akcji przedostał się do okupowanej Polski, gdzie wstąpił go do Kedywu Okręgu Lublin AK. Brał czynny udział w akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, pozostał w ukryciu. 

Działalność konspiracyjna

Po 1945 roku wciąż działał w ukryciu, prężnie działając w konspiracji. Awansował tam na stopień kapitana. Nie chciał pogodzić się z działaniem Związku Radzieckiego na ziemiach polskich, wstąpił do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. To właśnie dzięki tej organizacji mógł prowadzić działania dywersyjne i samoobrony na Rzeszowszczyźnie oraz w Lubelskim. Ważnym momentem jest fakt, że został zmuszony do ujawnienia się w 1947 roku, przekazując wszystkie swoje działania i plany w dobre ręce Zdzisława Brońskiego ps. Uskok. 

Podczas próby przedostania się na Zachód, został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po ciężkim śledztwie oraz szybkim procesie, został skazany na karę śmierci. Zamordowano go 7 III 1949 roku, w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Godnym uwagi jest fakt, że dopiero w 2012 roku znaleziono jego szczątki i uroczyście pochowano na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pośmiertnie odznaczono go wieloma odznaczeniami, min. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.