Nigdy nieodnalezieni Żołnierze Wyklęci – Łukasz Ciepliński ps „Pług”

fot. unsplash.com

Pamięć o Żołnierzach wyklętych jest wciąż żywa. Przerażające jest, jak wiele ciał bohaterów AK nigdy nie zostało odnalezionych. Jednym z nich jest miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego, ps „Pług”

Bohaterskie początki

Łukasz Ciepliński ps „Pług” urodził się w 1913 roku w Kwilczu. Już w 1936 roku wstąpił do 62. pp w Bydgoszczy. Gdy w 1939 roku Niemcy napadli na Polskę, „Pług” zadziwił wszystkich swoją odwagą, męstwem oraz niezwykłą siłą woli. Brał czynny udział w bitwie pod Bzurą. Za jego bohaterskie wyczyny otrzymał Order Virtuti Militari. 

Nie mógł stać obojętnie obok tego, co działo się w Stolicy. Przyłączył się więc do walk o obronę Warszawy. Gdy ta skapitulowała, Ciepliński cudem uniknął niewoli. Już rok później, bo 1940, pracował czynnie w konspiracji w Rzeszowie. Po rokujących początkowych akcjach mianowano go na komendanta Obwodu ZWZ Rzeszów, a następnie komendantem Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK Rzeszów. 

Działalność po wojnie

Od 1945 roku aktywnie pracował na rzecz Delegatury Sił Zbrojnych, a dwa lata później, stanął na czele IV Zarządu WiN. Bezpieką aresztowała go w listopadzie 1947 roku. Szybko przewieziono go do więzienia na Mokotowie. UB zastosowało wobec niego szantaż – za ujawnienie części informacji związanych z działalnością WiN, nie będzie represji na pozostałych członkach zrzeszenia. Ciepliński na to przystał, lecz szybko zorientował się, że został oszukany.

Śmierć strzałem w tył głowy

Gdy Łukasz Ciepliński ps „Pług” odmówił dalszej współpracy z bezpieką, zaczął się dla niego bolesny czas tortur i ciągłych przesłuchań. Rozpowiadano również o nim kłamliwe plotki, sugerujące jego współpracę z Niemcami. Ciepliński, razem z sześcioma najbliższymi współpracownikami, został skazany na śmierć. 

Dokumenty wskazują, że wyrok strzałami w tył głowy, wykonano 1 marca 1951 roku. Ciało Łukasza Cieplińskiego ps „Pług” zostało pogrzebane wraz ze współwięźniami w nieznanym do dzisiaj miejscu. Być może historycy trafią jeszcze na ślad wskazujący, gdzie może być ta zbiorowa mogiła.