Agresja Czechosłowacji na Polskę

Agresja Czechosłowacji na Polskę

Agresja Czechosłowacji na Polskę miała miejsce dokładnie w dniu 23 stycznia 1919 r. od wkroczenia i zajęcia Bogumina. Wbrew obiegowej opinii o Czechach jako narodzie mało walecznym, pragmatyczny i spolegliwym wykazali się inicjatywą godną pozazdroszczenia.
W następstwie ataku i późniejszym usankcjonowaniu zajętych terenów Czesi zdobyli jedne z najbogatszych złóż węgla i rozwinięty przemysłowo Okręg Karwiński.
Wracając do samego zdarzenia armia czeska pod dowództwem ppłk. Jozefa Snejdarka w sile ok. 16000 żołnierzy wspieranych artylerią i kawalerię polową osłanianą przez pociąg pancerny zaatakowała polski garnizon pod dowództwem płk Franciszka Latinika który mógł wystawić jedynie ok. 3000 żołnierzy, w próżniejszej fazie walk, dołączył jeszcze pociąg pancerny z Bielska.
Ta niekorzystna proporcja zmusiła polskie dowództwo do wycofania się z Cieszyna i umocnienie obrony na linii rzeki Wisły. Wojska Polskie przyjęły twardą linię obrony, w następstwie której doszło do bitwy pod Skoczowem. Silny opór i waleczność żołnierza polskiego w tej trwającej prawie 3 dni bitwie doprowadziły do wymuszenia na Czechach zawieszenia broni. W czasie bitwy zginęło tylko ok. 20 Polaków natomiast straty Czechów są nieznane jednakże z relacji świadków tamtych wydarzeń dowiadujemy się, że Czesi swoich poległych „wywozili w dużej ilości ”czyli szacuje się nawet na kilkuset. Porozumienie o zawieszeniu broni zawarto w dniu 30 stycznia 1919 r. zostało ono wymuszone twardą obroną Polaków oraz naciskami państw ententy. W czasie trwającej tydzień agresji Czesi wykazali się dużym bestialstwem mordując polskich jeńców i rannych. W trakcie całej kampanii zginęło ok 150 żołnierzy a 1000 zostało rannych, zginął wtedy m. in brat gen, Hallera/ twórcy Błękitnej Armii/, kapitan Cezary Haller.
Granica pomiędzy naszymi krajami została dopiero ustalona w lipcu 1920 r. przez Rade Ambasadorów która usankcjonowała zajęcie terenów Zaolzia przez Czechosłowację / wtedy/ w wyniku tej decyzji za granicą pozostawiono ok. 140 tys. obywateli polskich.
Trudne relacje Polsko – Czeskie na tych terenach i tęsknotę za tymi ziemiami można zauważyć już po niecałych 20 latach od tamtego wydarzenia kiedy to Polska dokonała rozbioru Czechosłowacji wspólnie z Niemcami hitlerowskimi w 1938 r. oraz agresji w 1968 r.. Obecnie będąc w Europie bez granic antagonizmy pomiędzy naszymi narodami stopniowo i sukcesywnie zanikają.