Autor: Agnieszka Kawczyńska

Nigdy nieodnalezieni Żołnierze Wyklęci – Łukasz Ciepliński ps „Pług”

Pamięć o Żołnierzach wyklętych jest wciąż żywa. Przerażające jest, jak wiele ciał bohaterów AK nigdy nie zostało odnalezionych. Jednym z nich jest miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego, ps „Pług” Bohaterskie początki Łukasz Ciepliński ps „Pług” urodził się w 1913 roku w Kwilczu. Już w 1936 roku wstąpił do 62. pp w Bydgoszczy. Gdy w 1939 roku Niemcy napadli na Polskę, „Pług” zadziwił wszystkich swoją odwagą, męstwem oraz niezwykłą siłą woli. Brał czynny udział ...

Czytaj

Przeżyła piekło, by móc dać świadectwo innym – Krystyna Prochowska ps. Katarzyna

Przez całe życie wierzyła w sprawiedliwość, nawet wtedy, gdy szykanowaniu i prześladowaniu nie było końca. Aktywna działalność w konspiracji naznaczyła ją na zawsze, lecz nigdy się nie poddała. Oto historia Krystyny Prochowskiej ps. Katarzyna Przedwojenne życie  Urodziła się w 1921 roku w Łoniowie, w kochającej i wspierającej rodzinie i patriotycznym duchu. Otrzymała solidne wykształcenie zarówno w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim jak i Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Podczas okupacji czynnie uczestniczyła w „tajnych kompletach”, ...

Czytaj

Odwaga i nieustępliwość w walce z okupantem – por. Franciszek Jerzy Jaskulski ps. Zagon

Mimo starannego wykształcenia, bez wahania zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. Wszystko co robił, było podporządkowane jednemu – sumiennej służbie w imię wolnej Polski. Oto historia por. Franciszka Jerzego Jakulskiego. Solidne podstawy  Franciszek Jerzy Jaskulski ps Zagon, urodził się w 1913 roku na ziemiach niemieckich. Ukończył Szkołę Powszechną, Seminarium Nauczycielskie a także prawo i Szkołę Podchorążych. Był również aktywnym działaczem w harcerstwie. Nie miał problemu ze znalezieniem pracy, z chęcią podjął ...

Czytaj

Do końca walczyła zgodnie z własnym sumieniem – kpt. Emilia Marcelina Malessa ps. Marcysia

Czasy wojny i burzliwe czasy powojenne nie były dla niej łaskawe. Aktywnie walcząca z okupantem niemieckim i radzieckim, w końcu została sama. Uniewinnienie przez władze centralne okazało się dla niej wyrokiem śmierci, który wymierzyła sobie sama. Oto historia kpt. Emilii Marceliny Malessy, ps. Marcysia. Ambitne początki Urodziła się w 1909 roku w małej miejscowości nad Donem, gdzie ukończyła Gimnazjum oraz Szkołę Handlową. Ze względu na fakt, że miała solidne wykształcenie nie miała ...

Czytaj

Całe życie poświęcone wiernej służbie Ojczyźnie – mjr Hieronim Dekutowski

Miłość do ojczyzny oraz patriotyczne wartości były dla niego ważne od najmłodszych lat. Patrząc na jego życie, widzimy odważnego i nieustraszonego żołnierza, który dobro swojego kraju zawsze stawiał na pierwszym miejscu.  Tak to się zaczęło mjr Hieronim Dekutowski urodził się 24 IX 1918 roku, w małej miejscowości koło Tarnobrzegu. Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum, prócz tego był czynnym harcerzem oraz członkiem Sodalicji Mariańskiej. Wnioskując z najwyższych stopni, ukończył z wyróżnieniem ...

Czytaj

Danuta Siedzikówna ps. Inka – odważna i nieustraszona w służbie wolnej Polski

Żołnierze wyklęci to nie tylko mężczyźni. Bardzo często w szeregi wstępowały również kobiety, które swoim sprytnym działaniem przyczyniały się do brawurowej działalności Armii Krajowej. Jedną z takich właśnie była Danuta Siedzikówna.  Z patriotycznego domu Urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie na Podlasiu. Dzieciństwo upłynęło jej na pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Całą sobą chłonęła patriotyczne opowieści przekazywane w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Niestety, podczas II Wojny Światowej straciła ...

Czytaj